Cyfreithwyr o Korea ar-lein. Corea Cyfreithwyr, y mwyaf cyfreithiol y porth.


Ailosod Eich corea Trwydded Gyrrwr


Cerdyn ADNABOD a pasbort llun sy'n ofynnol ar gyfer y cais

AIL-ISSUANCE o golli difrodi - trwydded gyrrwr ar gael yn unrhyw un o'r chwech ar hugain trwydded gyrrwr prawf safleoedd ar draws y wlad neu yn y Drwydded Adran Cenedlaethol Orsaf HeddluMae rhestr o'r chwech ar hugain prawf safleoedd a awdurdodaethau y maent yn cwmpasu ynghlwm. DOGFENNAU SY'N OFYNNOL AR Ar gyfer colli trwydded Estron cerdyn cofrestru a llun pasbort er application. Llun ofynnol pan fyddwch yn gwneud cais am orchymyn dros dro trwydded gyrrwr ar yr heddlu station. Estron cerdyn cofrestru, pasbort neu swyddog cyhoeddus cerdyn yn ofynnol pan fydd yn codi i fyny y drwydded ar Gyfer difrodi trwydded. Cerdyn ADNABOD, pasbort neu swyddog cyhoeddus cerdyn yn ofynnol pan fydd yn codi i fyny y license. Ffi: W, NODYN Gallwch yrru am ugain niwrnod ar dros dro trwydded gyrrwr. Pryd bynnag y byddwch yn newid eich cyfeiriad chi, dylech chi gymryd eich trwydded gyrrwr i gu swyddfa fel bod y newid yn cael ei gofnodi ar hynny yn ogystal ag ar eich estron cerdyn cofrestru.