Cyfreithwyr o Korea ar-lein. Corea Cyfreithwyr, y mwyaf cyfreithiol y porth.


Casglu Dyled yn Korea: Gorchmynion Talu eich Ffrindiau


Rydym yn derbyn llawer o negeseuon e-bost ynghylch ein gwasanaethau casglu, ac mae hyn yn ateb yn cael ei ateb i mi rhoi ar gyfer y rhan fwyaf o gasgliadau materion yn ymwneud â dyledion â dyledwyr sy'n ymddangos toddyddCael Gorchymyn Talu yn Anfon Llythyr Galw Am Dalu Gorchymyn Cwyn yn cael ei ffeilio yn y llys ac yn y gwyn ˆ hon yn, os cânt eu derbyn gan y llys, yn gwasanaethu ar y dyledwr-ddiffynnydd.

Os bydd y gŵyn yn cael ei ateb mewn pedwar diwrnod ar ddeg gan y diffynnydd yn yr achos yn cael ei gwblhau ac mae hyn yn cwblhau dyfarniad yn gallu cael eu gweithredu.

Os ydych yn savvy, yn siarad corea a bod ganddynt rywfaint o ddealltwriaeth o'r gyfraith, mae gorchymyn talu yn cael eu ffeilio heb yn atwrnai. Mewn llawer o achosion mae'n ddoeth i ganfod ymateb y diffynnydd a rhoi ychydig o ofn i mewn i'r diffynnydd heb gymryd rhan yn y llys weithdrefn drwy anfon Llythyr Galw. Rydym yn dod o hyd i hyn i fod yn wir pan fydd achwynydd yn bwriadu parhau busnes gyda'r diffynnydd neu rydym yn cael arwydd bod y diffynnydd yn mewn methdaliad adsefydlu achos. Gweithredu'r Cwblhau Dyfarniad Gweithredu gweithdrefn ffeilio i'r llys ac, mewn llawer o achosion, mae'n syniad da i gadw gwasanaethau o ased siec cwmni. Corea llysoedd yn caniatáu i atafaelu rhan fwyaf o fathau o asedau Ystyriwch Ffeilio Cwyn Troseddol. Os yw'r mater yw, yn amlwg, yn arwydd o dwyll dylai eich atwrnai yn ystyried ffeilio cwyn troseddol. Y realiti yw bod y rhai sy'n cymryd rhan yn y twyll yn debygol o gael discoverable asedau. Da gall atwrnai gael erlynydd, mewn llawer o achosion, i ysgwyd arian allan o diffynnydd. Rydym yn dod o hyd, yn y rhan fwyaf o achosion, nid yw'n ddoeth i hyd yn oed anfon llythyr galw, gan fod hyn, yn aml yn syml, yn gohirio'r anochel - y Gorchymyn Talu. Os bydd y Taliad Gorchymyn yn cael ei herio gan y diffynnydd, bydd yr achos yn mynd ymlaen i normal treial weithdrefn. Sean Hayes yw cyd-gadeirydd y Korea Ymarfer y Tîm yn y IPG Cyfreithiol. Efe yw y cyntaf heb fod yn corea atwrnai i wedi gweithio ar gyfer y corea system y llys (Llys Cyfansoddiadol o Korea) ac un o'r cyntaf yn di-Koreans i fod yn aelod rheolaidd o corea gyfraith gyfadran. Sean yn eu trefn, ar gyfer Corea, fel un o ddim ond dau di-corea cyfreithwyr ar y Brig fel Atwrnai gan Asia Gyfraith.