Cyfreithwyr o Korea ar-lein. Corea Cyfreithwyr, y mwyaf cyfreithiol y porth.


Corea Cymdeithas Y Bar


Is-Lywydd gweithredol, Cwnsler Cyffredinol ac Ysgrifennydd ar gyfer Xerox Corporation, yn cael ei rhagflaenu ar draws y cyfreithiol yn y gymuned am ei ymroddiad parhaus i gynyddu amrywiaeth ac yn mynd ar drywydd cyfiawnder cymdeithasol. Tyfu i fyny, mae'n treulio llawer o'i hamser rhydd yn helpu ei dad yn rheoli amrywiaeth o fusnesau teuluol, yn ogystal â chwarae pêl-droedEi athletaidd breuddwydion yn ei arwain ef at Hwlffordd Coleg, lle y bu hefyd yn dilyn astudiaethau mewn crefydd ac athroniaeth, a daeth yn rhan o gampws gweithredaeth, a ysbrydolwyd gan yr hawliau sifil y gwaith o Dr. Martin Luther King, Jr Mr Liu cynllunio ddechrau, i ymuno yn y weinidogaeth ar ôl graddio, ond yn y pen draw yn dod o hyd ei ffordd i Brifysgol Columbia yn Ysgol y Gyfraith.