Cyfreithwyr o Korea ar-lein. Corea Cyfreithwyr, y mwyaf cyfreithiol y porth.


Cyfreithiwr Ailddechrau Sampl Templed


Cyfreithiwr yn un o'r uchaf a dalwyd swyddi proffesiynol

Rhaid i chi ennill eich ffordd, talu eich dyledion cyn i chi fynd i fod yn iau partnerOs ydych yn llygadu gyrfa mewn un o'r eich dinas yn y rhan fwyaf mawreddog y gyfraith cwmnïau neu fel cynghorydd cyfreithiol i gorfforaeth mawr, eich ailddechrau dylid graig solet. Mae ein Cyfreithiwr ailddechrau sampl yn cael yr holl fanylion i ni wneud dadl ar gyfer i chi ymuno â'r cwmni. Mae llawer o bobl yn mynd drwy'r ysgol y gyfraith, gyda breuddwydion o fod yn uchel-powered atwrnai. Ond dod yn gyfreithiwr yn gofyn am lawer o waith caled. Yna rhaid i chi gystadlu gydag eraill cyfreithwyr i wneud iddo y tu mewn y gyfraith cwmnïau mawr hyn. Unwaith y tu mewn, gall y gystadleuaeth yn cymryd ar lefel arall. Ond dod yn gyfreithiwr yn fwy na dim ond arian Rhaid i chi deall y cyfrifoldeb sy'n dod gyda dod yn feistr ar y gyfraith y gallu i amddiffyn y diamddiffyn a diogelu hawliau y diniwed.

Ond nid ydych yn cael i wneud y bychod mawr iawn i ffwrdd

Rydych yn rhoi oriau hir yn darllen i fyny ar achosion, gwrando a chaffael tystiolaeth, yn casglu tystiolaeth ac yn paratoi cynigion ymhlith eraill. Eich tasg chi yw i gynnal y gyfraith ac yn ei ddefnyddio fel cyfeirnod ar gyfer yr holl benderfyniadau a strategaethau ar gyfer cleientiaid. Yn eich Cyfreithiwr yn ailddechrau amcan, mae'n bwysig iawn eich bod yn nodi beth yw eich pwrpas yw. Rhaid i chi dynnu sylw at y cyd-destun o fod yn lladmerydd y gyfraith ac mae eich cyfrifoldeb am amddiffyn y rheini sydd o dan eich diogelu. Bydd eich Cyfreithiwr yn ailddechrau amcan mae'n rhaid i ateb y cwestiwn hwn: Cwmnïau yn gwybod yn dod yn gwnsler neu yn aelod cyswllt yn agor i chi hyd i ariannol yn yrfa werth chweil, ond maent yn edrych ar gyfer y rhai sy'n gwybod beth sydd angen ei wneud er mwyn cynrychioli eu cleientiaid.

Maent yn ddoeth ar ddewis ei gyfreithwyr.

Mae'n nid yn unig yn eich pedigri sy'n eich gwneud chi'n ddeniadol. Mae hefyd yn y"stwff"bod yn cael eu gwneud o Cwmnïau yn gwneud llawer o arian pan fyddant yn ennill achos. Maent yn adeiladu eu henw da a hygrededd Ond maent yn colli mawr pan fydd yr achos yn mynd yn eu ffordd. Er bod llawer o bobl fynd i ysgol y gyfraith, nid yw pawb yn dod yn gyfreithiwr. Mae'n cymryd mwy na deallusrwydd i ddod yn gyfreithiwr da. Mae gan bob myfyriwr y gyfraith yn darllen yr un llyfrau, ond mae yna nodweddion sy'n gwahaniaethu mawr o gyfreithwyr gyfreithwyr yn dda. Mae'n cymryd mwy na deallusrwydd i ddod yn gyfreithiwr da. Mae'n rhaid i chi fod yn anodd, gwydn ac yn ymrwymedig iawn yn cynrychioli'r cleient. Bydd cwmnïau bob amser fod â diddordeb yn yr ydych wedi gweithio. Maent yn gwybod pa gyfraith cwmnïau drin y mwyaf o achosion ac yn cael eu cadw gan y rhan fwyaf o bwysig cleientiaid.

Byddant bob amser yn edrych allan ar gyfer"gorau o'r gorau".

Yn eich Cyfreithiwr yn ailddechrau profiad adran hon, yn mynd i fanylder mawr ar eich cwmpas cyfrifoldebau yn y cwmnïau chi yn y gorffennol neu ar hyn o bryd yn gweithio ar ei gyfer. Os caniateir dylech gynnwys achos enwau, ffigurau, personoliaethau, dyddiadau ac yn y ganlyniad i'r amlwg o achosion yr ydych yn trin.

Dylech hefyd gynnwys amrywiaeth o achosion a thasgau a oedd yn neilltuo i chi.

Cwmnïau yn well gan gyfreithwyr sydd yn brofiadol mewn canghennau gwahanol fel treth, llafur neu droseddol.

Dylech hefyd gynnwys eich profiad gwaith pro bono, ar gyfer y llywodraeth, neu os ydych wedi neu ar hyn o bryd yn addysgu yn Ysgol y Gyfraith. Nid oes angen i yn cynnwys profiad gwaith sydd ddim yn berthnasol i'r arfer o gyfraith. Rydym yn hyderus bod ein Cyfreithiwr ailddechrau sampl bydd yn ennill cymeradwyaeth o unrhyw cwmni cyfreithiol. Adolygiad yr awgrymiadau rydym yn gwneud yn ailddechrau ar amcan, y sgiliau a'r profiad gan y gall y rhain fod yn craffu ac yn ei ddefnyddio fel sail ar gyfer y dewis o eich cais. Os bydd y Cyfreithiwr yn ailddechrau enghraifft nid oedd yn ddigon i chi, rydych yn rhydd i adolygu rhai eraill samplau a thempledi oddi ar ein safle. Pori rhai cysylltiedig eraill ailddechrau isod a dod o hyd eich ysbrydoliaeth.