Cyfreithwyr o Korea ar-lein. Corea Cyfreithwyr, y mwyaf cyfreithiol y porth.


Cymdeithasol Tŷ - Seoul, De Korea


cyfforddus cyffredin lolfa a chegin wedi ei rannu gofod

Yn cynnwys WiFi am ddimCymdeithasol Tŷ yn cynnig ystafelloedd noswylio gosod gyda gwelyau bync mai dim ond munud o gerdded o Itaewon Orsaf Isffordd -Lein -Tra byddant yn aros yn yr eiddo.

gall gwesteion fwynhau barbeciw ar y teras neu yn paratoi eu prydau gan ddefnyddio y gegin a rennir sy'n dod gyda meicrodon.

oergell ac yn coginio ar stofiau loceri Personol yn cael eu darparu ar gyfer pob gwesteion.