Cyfreithwyr o Korea ar-lein. Corea Cyfreithwyr, y mwyaf cyfreithiol y porth.


Cynrychiolaeth yn llys


Hyd yn hyn, cynrychiolaeth o'r buddiannau yn y llys a all gael eu harfer gan y ddwy unigolion preifat a chwmnïau arbenigol, lle gyfreithwyr profiadol a cyfreithwyr yn gweithioMae'n werth nodi ac mae'r ffaith bod mewn bywyd normal, yn os nad ydych yn meddwl am achosion cyfreithiol ac anghydfodau, ond weithiau mae trafferthion sy'n ei gwneud yn ofynnol troi at y llys a bydd y casgliad o ddogfennau. O ganlyniad i anllythrennedd cyfreithiol, nad yw person yn gwybod beth i'w wneud a sut i weithredu mewn sefyllfaoedd o'r fath. O ystyried mai dim ond ychydig yn gallu amddiffyn eu hunain yn annibynnol yn y llys, mae angen i chi ofyn i'r cyfreithiwr i wneud cynrychiolaeth o'r buddiannau yn y llys. Yn y rhan fwyaf o achosion, cymorth yn y llys yn angenrheidiol yn y prif gamau yn y treial, ond y mae'r cleient ei hun yn dewis, pa fath o gymorth sydd ei angen yn y llys. Ond yr opsiwn gorau fyddai i droi unigolyn i gyfreithiwr cyn gwrandawiad yr achos Yn yr achos hwn, y cyfreithiwr yn edrych ar y deunyddiau achos, paratoi dogfennau angenrheidiol, i ddatblygu ymhellach y strategaeth fusnes. Os bydd y cleient yn plaintiff, yna bydd y cyfreithiwr fydd yn helpu yn y gwaith o baratoi'r hawliad ac, fel cynrychiolydd, bydd yn cael ei gallu i ddod ag ef i'r llys. Os bydd y cleient yn gweithredu fel diffynnydd, y cyfreithiwr tasg yw i anfon ymateb at yr hawliad, gan gymryd i ystyriaeth yr holl naws yr achos. Y cam olaf o cynrychiolaeth o'r buddiannau yn y llys yn ymweld gwrandawiadau llys mewn llysoedd gwahanol achosion, yn dibynnu ar p'un a ydych yn herio'r penderfyniad yn y llys neu beidio. Gallwch ymddiried y ymddygiad o'r achos yn y llys yn unig i profiadol a chymwys cyfreithiwr Cymryd y dewis o arbenigwr ddigon o ddifrif, gwnewch yn siŵr yn y profiad y cyfreithiwr yn yr hawl maes o law, oherwydd bod gan y person hwn fydd yn dibynnu ar lwyddiant eich achos.