Cyfreithwyr o Korea ar-lein. Corea Cyfreithwyr, y mwyaf cyfreithiol y porth.


De Corea Farchnad


De corea defnydd o ymddygiad wedi bod yn gynyddol yn dilyn y economïau datblygedig' patrymau defnydd Maent yn credu eu bod yn gallu mynegi ei ddefnyddio foreing brandiau gyda gwerth prinder Yn gynyddol, Koreans De o bob oedran a rhyw yn edrych ar eu golwg fel rhywbeth y gellir ei wella drwy byth yn datblyguNid yw bod yn ffasiynol yn neu ddim yn gwybod y duedd ffasiwn diweddaraf yn ystyried yn esgeulus, yn anwybodus ac yn ddi-flas. Canolrif oedran y De Korea boblogaeth yn Yn gynyddol, - canol a dosbarth gweithiol defnyddwyr wedi dechrau i siopa mewn siop disgownt neu siopau i gael gwell gwerth am yr arian maent yn ei wario. De corea defnyddwyr wedi dangos parodrwydd i wneud ar-lein, prynu yn uniongyrchol oddi wrth y cwmni nad ydynt yn y De corea gwefan er mwyn arbed arian. Byddai llawer well gen i aros ddwy wythnos ar gyfer y cynnyrch i gyrraedd os yw'n golygu arbedion cost sylweddol.

Mae llawer o De corea o gartrefi yn cael cyfran fawr o incwm gwario, a defnyddwyr yn barod i dalu am mawr-enw brandiau a chynhyrchion o ansawdd.

Merched cyfoethog wedi bod yn y craidd traddodiadol y farchnad ar gyfer brandiau moethus, fodd bynnag, mae dynion yn cael eu arall sy'n dod i'r amlwg segment marchnad diolch i treiddiol cyfryngau negeseuon hysbysebu. Tueddiadau ffasiwn diweddaraf yn bwysig iawn a taste-makers (pop-sêr, enwogion, actorion, ac ati.) cael fawr o ddylanwad dros y dewisiadau defnyddwyr. Y gyfran o aelwydydd un person wedi cynyddu bum cant dros y deng mlynedd ar hugain diwethaf ac yn cynrychioli y math mwyaf cyffredin o aelwyd (dau yn). Am ragor o wybodaeth ei diweddaru ar y De corea defnyddwyr proffil, gallwch gael mynediad i.