Cyfreithwyr o Korea ar-lein. Corea Cyfreithwyr, y mwyaf cyfreithiol y porth.


De corea System Gyfreithiol - Asian Gwyddoniadur Gyfraith


Y gangen ddeddfwriaethol yn cynnig cyfreithiau

Mewn byd-eang, cyfreithwyr tu allan i Dde Korea yn dod i gysylltiad â De corea gyfraith, De corea cyfreithwyr neu De corea cleientiaid, ac yn yr olaf byddai yn well weini pan fydd ei gyfreithwyr yn deall y nodweddion hanfodol ac agweddau ar y De corea system gyfreithiolYn yr un modd, yn ymchwilio De corea gyfraith, mae'n bwysig ar gyfer nad ydynt yn-De corea cyfreithwyr nid yw i gyfyngu ar eu hymchwiliad i wlad eu ffynonellau. Yn ogystal, yn hytrach na chwilio am cynseiliau, yn De Korea cyfreithwyr pori cyntaf y darpariaethau yn y ddeddfwriaeth gyfatebol ar gyfer cyfreithiol priodol egwyddor yn berthnasol i achos neu De corea gyfraith broblem. Unrhyw difrifol fater cyfreithiol yn ymwneud â De Korea rhaid gofyn am ymgynghoriad â chyfreithiwr hyfforddi a trwyddedig yn Ne Korea. Rhyngwladol deunyddiau ac adnoddau, fel y Gwyddoniadur hwn, fodd bynnag, ddarparu rhywfaint yn gyfarwydd â'r cysyniadau sylfaenol o De corea gyfraith, man cychwyn cadarn a safbwyntiau newydd ac atebion bod yn cael eu nid yn amlwg, weithiau, o fewn di-De corea traddodiad cyfreithiol.

Eu astudiaeth yn helpu y di-De corea cyfreithiwr i benderfynu ar natur gyffredinol y broblem, a gall hwyluso dealltwriaeth well gyda De corea gydweithiwr a all fod yn galw i mewn i helpu.

Weld mwy am y ffynonellau rhyngwladol y gyfraith yn Ne Korea ac Asia, gan gynnwys Cytuniadau Rhyngwladol. Dod o hyd i ddisgrifiad y Pŵer Deddfwriaethol yn De Korea yma. Mae pennaeth y wladwriaeth o De Korea yn ffurfiol pennaeth y weithrediaeth, y ddeddfwrfa a'r farnwriaeth yn De Korea.

Mae pennaeth y llywodraeth yn De Korea yw'r Prif Weinidog yn Ne Korea, yr arweinydd gwleidyddol y llywodraeth yn De Korea.

Mae'r weinyddiaeth ganolog yn cynnwys nifer o gweinidogaethau a sefydliadau eraill, gan gynnwys rhai lleol. Gwahanol adrannau, swyddfeydd ac adrannau yn cael eu sefydlu ym mhob un weinidogaeth yn De Korea. Rhagolygon y dinasoedd, trefi, pentrefi a chymunedau eraill, gan gynnwys llysoedd bwrdeistrefol (pan yn berthnasol), ac yn eu hawdurdod cyfreithiol yn De Korea.

Dod o hyd yma ar adolygiad o'r System Farnwrol yn De Korea.

Adroddiad y Llys Sefydliad ac Awdurdodaeth yn De Korea. Y Llysoedd yn Ne Korea yn cael ei rannu i mewn i: Gwybodaeth am y diduedd weinyddiaeth gyfiawnder, annibyniaeth a statws y farnwriaeth a materion eraill yn ymwneud â Beirniaid yn De Korea. Rôl y rhai llywodraeth swyddogion sy'n cynrychioli, yn Ne Corea, awdurdodau cyfreithiol (yn aml yn erlyn troseddol a chamau gweithredu yn Ne Korea ac Asia).

Y farnwriaeth pŵer yn dehongli ac yn cymhwyso'r deddfau

Golwg gyffredinol ar y camau o ymgyfreitha yn Ne Korea, y ymgyfreitha, y rôl a'r mathau o ymgyfreitha sifil yn y wlad yma. Rhagolygon y tribiwnlys penderfyniadau yn De Korea. Ar gyfer Dyfarniadau sydd o arwyddocâd fel cynseiliau cyfreithiol ar bwyntiau o gyfraith yn Ne Korea, gweler cynseiliau. Trosolwg o effeithiau a chydnabyddiaeth dilys ddyfarniad a gyflwynwyd gan lys o awdurdodaeth gymwys yn De Korea. Disgrifiad o'r broses Apelio ac Adolygiad Barnwrol broses o herio cyfreithlondeb penderfyniadau yn De Korea. Ar wahân cyfraith fasnachol a chyfraith corfforaethau ac endidau eraill, mae'r canllaw hwn yn darparu gwybodaeth gynhwysfawr am: De corea traddodiad cyfreithiol wedi cael ei ffurfio gan nifer o wahanol ddylanwadau yn y cartref, yn ogystal â tramor.

Mwy nag un gwahanol system gyfreithiol wedi cyd-fyw'n yn De Korea ar wahanol bwyntiau yn y tymor hir yn hanes y wlad.

Y Porth De corea gyfraith yn darparu ar rhagarweiniol cofnodion am gefndir a hanes y gyfraith yn y wlad.

Y De Korea Gyfraith Porth yn darparu trosolwg rhagarweiniol ar hanes cyfreithiol yn datblygu yn y De Korea, mawr cysyniadau cyfreithiol, strwythur y De corea y llywodraeth, mae'r De corea barnwrol a system llysoedd, a rhyfedd nodweddiadol o ymateb y De corea system gyfreithiol i ddatblygu yn De Korea.

Y De Korea Porth yn cyflwyno y prif feysydd ei system gyfreithiol a'r agweddau ehangach o sut mae'r gyfraith yn cael ei wneud a diwygiedig. Y cofnodion y De Korea Gyfraith Porth yn cynnwys ystyried y prif nodweddion y De corea system gyfreithiol, gan gynnwys De corea hanes cyfreithiol, De corea barnwrol strwythur a operation, yn y De corea Gyfansoddiad a deddfwriaethol a gweinyddol strwythur a'r broses. Cynnwys y De Korea Porth hefyd yn cynnwys trafodaeth o De corea cyfreithiol actorion (gan gynnwys De corea cyfreithwyr), addysg gyfreithiol, barnwyr a chyfranogwyr eraill yn y De corea cyfreithiol dirwedd. Mae'r Porth yn cyflwyno gweithwyr cyfreithiol proffesiynol, myfyrwyr a'r darllenydd cyffredin i dermau a chysyniadau sy'n angenrheidiol ar gyfer deall y De corea system gyfreithiol, awdurdodaeth, sefydliad ac awdurdod y llysoedd yn De Korea, ac yn y De corea barnwrol dehongli a gwneud penderfyniadau. Prif feysydd y gyfraith, megis cyfraith gyhoeddus, camwedd ac atebolrwydd cynnyrch, eiddo (gan gynnwys hawliau eiddo deallusol a hawlfraint troseddau), a chyfraith teulu yn cael eu trafod hefyd. Mae'r Porth hefyd yn trin y gyfraith sy'n llywodraethu y prif busnes pynciau cyfreithiol: contractau, busnes, rheoleiddio cwmnïau a threthiant. Mae hefyd yn archwilio sifil, troseddol a prosesau gweinyddol, y gweithdrefnol hawliau, prif lys barn a gwahanol ddulliau amgen o ddatrys anghydfod ar gael yn De Korea.

Yn ddefnyddiol i sawl sy'n darllen y Gwyddoniadur fel cyfeiriad, y Porth yn darparu tabl o achosion, mynegeion yn rhoi hyd yn oed mwy o fanylion, a geirfa o rai termau cyfreithiol a llawer o geisiadau darparu llyfryddiaeth ar gyfer darllen pellach.

Un o amcanion y gyfraith gymharol yw i lapio i fyny y tebygrwydd a'r gwahaniaethau rhwng gwledydd, gan gynnwys De Corea. cyfreithiol gwahanol draddodiadau yn Asia a allai fod gallu a thrwy hynny yn well i ddeall y De corea gyfraith. at y dderbynfa o systemau cyfreithiol yn De Korea a gwledydd eraill yn Asia, gan gyfeirio'n arbennig at y dderbynfa tramor gyfraith (yn arbennig ar gyfraith lloegr a cyfraith Islamaidd) gan y gwledydd hyn. Asiaidd Gwyddoniadur o Gyfraith yn darparu ar arolwg o'r systemau cyfreithiol o bron pob un o'r Asiaidd awdurdodaethau. Bod y Gwyddoniadur mae gwaith ar y gweill, yn y hyd y gall y ceisiadau yn amrywio yn sylweddol. Mae pob gwlad adran hon yn cynnwys disgrifiad o eu prif faes pwnc o gyfraith, yn nodi ar y prif casgliadau (neu swyddogol codifications), rhestr fanwl o ddeddfwriaeth sy'n cwmpasu pynciau penodol ac adnoddau ar gyfer deddfu yn y maes ac yn y penderfyniadau barnwrol (gan gynnwys cyfeiriadau at ragor o ffynonellau ar-lein). Da deall y De corea system gyfreithiol yn gofyn am wybodaeth a sgiliau mewn nifer o ddisgyblaethau. De corea system ei hun yn ganlyniad i ddatblygiadau yn y gyfraith, economi, gwleidyddiaeth, newid cymdeithasegol a damcaniaethau sy'n bwydo yr holl gyrff hyn o wybodaeth. Y gyfraith neu De Korea allai fod yn berthnasol mewn tramor awdurdodaeth y llys yn symud ymlaen yn cynnwys trafodion rhyngwladol. Y Wybodaeth y De corea traddodiadau ac yn ei sefydliadau cyfreithiol yn caniatáu dealltwriaeth dda o'r De corea gyfraith, ei sefydliadau a phrosesau a setiau De corea gyfraith a system mewn cyd-destun cymdeithasol. Mae'r canllaw hwn yn cyflwyno rhai o brif gweithdrefnol a sylweddol De corea egwyddorion, gyda mwy manwl yn y driniaeth o adnoddau yn y prif feysydd pwnc y De corea gyfraith, gyda mynediad i ysgolion cynradd deunyddiau. Y darllenydd cyffredinol a gall myfyrwyr ddysgu rhai cyfreithiol sylfaenol cysyniadau ac egwyddorion y De corea gyfraith, i egluro sut y De corea yn gweithredu system gyfreithiol, ac i roi synnwyr o sut y systemau o fewn y De Korea wedi datblygu'n hanesyddol yn Ne Corea o'i darddiad. Ar lefel fyd-eang yn canolbwyntio canllaw yn hoffi y safle hwn, gan gynnwys mae'r cysyniadau cyfreithiol ac egwyddorion Asia, ni ellir osgoi cymryd llawer o ddiwylliant-elfennau penodol i ystyriaeth' Y farn a fynegwyd yn y cofnod hwn yn perthyn i'r awdur - s ac nid ydynt o reidrwydd yn adlewyrchu barn y Gwyddoniadur Americanaidd o'r Gyfraith. Mae'r safle hwn yn cael addysgol sy'n seiliedig ar wybodaeth. Ffeithiau penodol y gall ac yn aml yn gwneud newid yn sylweddol cyfreithiol canlyniadau. Ni ddylech ddibynnu ar y wybodaeth hon Dylech gysylltu â cyfreithiwr trwyddedig yn eich awdurdodaeth ar gyfer cyngor penodol problemau cyfreithiol.