Cyfreithwyr o Korea ar-lein. Corea Cyfreithwyr, y mwyaf cyfreithiol y porth.


Gwafa Yn Ystod Beichiogrwydd - Budd-Daliadau Sgîl-Effeithiau


Yn llawn maetholion, guava yn iachus ffrwythau

Pan fyddwch yn gwybod bod y bywyd newydd yn tyfu yn eich croth, eich cyfrifoldeb tuag at eich iechyd yn cynyddu maniffoldiauBwyta deiet cytbwys gyda'r holl angenrheidiol fitaminau a mwynau yn dod yn agwedd hynod bwysig yn eich bywyd. Ar y cam hwn, mae'n bwysig eich bod yn dadansoddi yr hyn ddylech chi ei fwyta a beth ddylech chi ei osgoi oherwydd eich diet yn effeithio ar eich iechyd yn ogystal â datblygiad eich babi. Mae'r myth o amgylch guava consumprtion yn ystod beichiogrwydd, ei fod ar ôl y ffrwythau yn cynyddu menyw feichiog i siawns o llid y pendics - si bod wedi dim prawf meddygol. Mae llawer o fanteision maethol sy'n dod â bwyta y guava ffrwythau ar gyfer mamau beichiog. Yn trofannol ac is-drofannol, ffrwythau, guava yn faethegydd llawenydd. Mae'n uchel ar faeth, ac mae arbenigwyr yn credu bod bwyta guava yn ystod beichiogrwydd, gall fod yn fuddiol iawn.

Rhai ffeithiau maeth sy'n gwneud guava ychwanegiad iach i ddeiet ar gyfer menyw feichiog yn cael eu: Oherwydd ei amrywiol eiddo maeth, guava a elwir hefyd yn"daionus".

Bwyta guava yn ystod beichiogrwydd yn gallu eich helpu chi mewn sawl ffordd. Mae ateb ardderchog ar gyfer salwch bore ac oherwydd ei uchel o ffibr ac yn cynnwys dŵr, gall fod yn rhan annatod o deiet beichiogrwydd.

Guava yn helpu i gynnal siwgr gwaed yn sefydlog a lefel arferol, a thrwy hynny atal diabetes yn ystod beichiogrwydd, sy'n cael ei mae ffenomenon sy'n digwydd yn aml i fenywod beichiog.

Hefyd, cymryd llawer o guava gyda'r hadau yn atal y hemorrhoids yn ogystal â rhwymedd, sydd yn gyffredin iawn yn ystod beichiogrwydd. Yn ychwanegol at y budd-daliadau a grybwyllir uchod, guava hefyd yn amddiffyn y system imiwnedd, yn cynyddu lefelau egni ac yn lleihau'r hormonau straen yn y corff. Mae'r ffaith ei bod yn hynod o gyfoethog mewn fitamin C, lycopen a gwrthocsidyddion gwneud y defnydd o guava ffafriol iawn ar gyfer croen a gwallt iach.

Er bod guava mae gan nifer o fanteision iechyd, mae yna ychydig o nodedig sgîl-effeithiau y dylech wybod cyn i chi mewn pyliau ar guava: mae Llawer o bobl yn hoffi bwyta'n guava yn anaeddfed, ac nid oes dim o'i le yn hynny.

Yn anaeddfed guava yr un mor faethlon ac yn cynnig manteision iechyd os a ddefnyddir yn y maint cywir.

Fodd bynnag, yn ystod beichiogrwydd, gallai fod yn ddoeth i fwyta aeddfed guava yn lle hynny. Argymhellir nad ydych yn bwyta anaeddfed guava oherwydd aeddfed guava yn cyfoethocach mewn fitamin C ac felly, yn fwy maethlon. Disgwyl mommies â hanes o faterion deintyddol efallai yn dioddef o ddannoedd difrifol wrth geisio brathu caled ac yn anaeddfed guava.

Aeddfed guava mae blas unigryw ac yn hynod persawrus

Mae'r rhan fwyaf o ffrwythau a ddefnyddir yn eu amrwd a ffurf naturiol yn cael mwy o fanteision iechyd. Guava yw un o'r fath ffrwythau, ac mae llawer o ffyrdd eraill i fwyta mae gan y cadarnle hwn o faeth. Mae hefyd yn a ddefnyddir yn y ffurf o jelïau, jamiau a salad ffrwythau. Fodd bynnag, argymhellir eich bod yn osgoi cadw ffurflenni guava yn hoffi jeli, a jam. Ers guava yn cynnwys y cant o ddŵr, guava sudd yn cadw croen hydradol ac yn cael ei yr un mor dda ar gyfer y gwallt. Y ffaith yw, y ddau yn aeddfed ac anaeddfed gwafas cadw'r holl faetholion a argymhellir gan arbenigwyr i bawb, gan gynnwys menywod beichiog Os ydych yn dewis yfed guava fel sudd, plicio y croen oddi ar aeddfed guava, sgŵp y hadau allan ac yna ymdoddi mewn liquidiser. Guava sudd yn sefyll allan fel egsotig trofannol yfed neu beidio ychwanegu unrhyw blas. Mae'n iach a blasus ar yr un pryd I yfed yn gyfan guava, mae'n rhaid i chi ddewis aeddfed guava heb unrhyw namau, yn golchi ei fod yn dda iawn, torri i mewn i tafell a'i fwyta. Gallwch hefyd ychwanegu guava i bowlen o ffrwythau a bwyta fel rhan o salad ffrwythau. Felly, yn bwyta guava da yn ystod beichiogrwydd. Wel, ie, mae'n bendant yn Guava a beichiogrwydd yn mynd law yn llaw. Bwyta mewn unrhyw ffurf ydych yn hoffi (sudd neu amrwd), ac ar unrhyw adeg rydych yn hoffi. Dim ond yn sicrhau eich bod yn cymryd ychydig o ragofalon angenrheidiol ar gyfer bwyta guava fel bod eich corff yn amsugno yr holl angenrheidiol maeth o hyn yn llawn sudd ffrwythau heb fod yn dioddef o unrhyw un o'r sgîl-effeithiau, efallai y bydd yn dod â.

Yn olaf, ond nid y lleiaf, yn ei wneud yn ymgynghori â'ch meddyg cyn i chi ychwanegu guava at eich deiet. Hefyd, trafodwch faint o guava dylech yfed Eich meddyg neu faethegydd, bydd yn gallu argymell y maint cywir fel y bydd eich corff yn ofyniad.