Cyfreithwyr o Korea ar-lein. Corea Cyfreithwyr, y mwyaf cyfreithiol y porth.


hwliganiaeth yn corea a brawddegau enghreifftiol


Y carcharor i ddechrau yn wynebu dirwyon ar gyfer cam-drin o symbolau y wladwriaethond mae'r ddeddf yn ei hailddosbarthu fel"petty hwliganiaeth."Cafodd ddirwy o bum cant o rubles a rhyddhau Roeddwn i yn y blaid yn trafod y pwnc o hwliganiaeth. ond mae hyn yn datrys ar ei orau ei ddisgrifio fel agenda llygredd dinistr. maleisus drygioni. mischievousness.