Cyfreithwyr o Korea ar-lein. Corea Cyfreithwyr, y mwyaf cyfreithiol y porth.


Rhestr o wledydd gan gyfraddau treth


Cymhariaeth o gyfraddau treth gan y gwledydd yn anodd a braidd yn oddrychol, fel y deddfau treth yn y rhan fwyaf o wledydd yn hynod o gymhleth ac yn y baich treth yn disgyn yn wahanol ar grwpiau gwahanol yn mae pob gwlad ac yn is-uned genedlaetholMae'r rhestr yn canolbwyntio ar y prif arwydd o fathau o drethi: treth corfforaethol, treth incwm unigol, ac yn gwerthu treth, gan gynnwys TAW a GST. Mae rhai trethi eraill (er enghraifft, treth eiddo sylweddol mewn llawer o wledydd, megis yr Unol Daleithiau) a'r dreth gyflogres yn cael eu dangos yma. Mae'r tabl yn gynhwysfawr yn cynrychioli y gwir baich treth i naill ai y gorfforaeth neu unigolyn a restrir yn y wlad. Y cyfraddau treth yn cael eu harddangos yn ymylol ac nid ydynt yn cyfrif ar gyfer didyniadau, eithriadau neu ad-daliadau. Mae'r cyfraddau treth a roddir ar gyfer ffederasiynau (megis yr Unol Daleithiau a Chanada) yn gyfartaleddau ac yn amrywio yn dibynnu ar y wladwriaeth neu'r dalaith. Tiriogaethau bod gennym gyfraddau gwahanol i eu priod genedl mewn llythrennau italig.