Cyfreithwyr o Korea ar-lein. Corea Cyfreithwyr, y mwyaf cyfreithiol y porth.


Sut i wneud Cais am De Korea Fisa Twristiaid


Mae ymwelwyr sydd yn awyddus i ymweld â Gweriniaeth Korea, neu yn De Korea fel twristiaeth mae angen i gael fisa twristiaidY fisa twristiaid yn caniatáu ymwelwyr i fynd i mewn De Korea ar gyfer y diben o weld golygfeydd, ymweld â ffrindiau a pherthnasau, neu sy'n mynychu cynadleddau, digwyddiadau diwylliannol, artistig digwyddiadau neu seremoni grefyddol.

Mae'r fisa yn caniatáu ymwelwyr i chwilio am waith yn De Korea.

Mae'n un fisa mynediad fod yn ddilys am dri mis o ddyddiad ei gyhoeddi. Fodd bynnag, deiliaid pasbort o ychydig penodol genhedloedd gael fisa ar ôl cyrraedd yn y wlad. Cyn i chi wneud cais ar gyfer De Korea fisa twristiaid, edrychwch ar yr amser prosesu sy'n ofynnol ar gyfer y fisa yn cael ei gyhoeddi. Unwaith y byddwch yn ymwybodol o holl fanylion ynghylch y cais, byddwch yn gallu mynd ymlaen â'r weithdrefn ganlynol: i Gael y fisa ffurflen gais oddi wrth y Llysgenhadaeth De Korea yn eich gwlad breswyl neu gallwch lawrlwytho y fisa ffurflen gais oddi ar y rhyngrwyd. Llenwch y manylion gofynnol yn y ffurflen gais yn ofalus Peidiwch ag anghofio i roi eich llofnod ar eich ffurflen gais. Gwneud rhestr wirio o ddogfennau y bydd angen i chi gyflwyno, ynghyd â'ch ffurflen gais. Casglu'r holl ddogfennau ac yn eu cadw yn barod ar gyfer cyflwyno. Darparu eich diweddar ffotograff lliw ar gyfer y cais am fisa. Gwnewch yn siŵr bod eich llun yn cyfateb neu yn cyfateb i yr holl fanylebau gofynnol ar gyfer ffotograffau fisa yn. Mewn unrhyw achos, eich ffotograff, rhaid i ni fod yn fwy na chwe mis oed.

Bydd angen i chi gyflwyno dau gopi o'ch pasbort ffotograff ynghyd gyda eich fisa ffurflen gais.

Gwnewch yn siŵr bod eich cais yn gyflawn ym mhob ffordd fel ceisiadau anghyflawn yn cael eu derbyn. Gwiriwch y ffioedd sy'n ofynnol ar gyfer eich cais am fisa Cadwch y ffi yn barod ar gyfer cyflwyno ynghyd â'ch ffurflen gais am deitheb.

Cofiwch edrych ar y dull talu a dderbynnir ar gyfer y cais fisa gan y Llysgenhadaeth De Korea a leolir yn eich gwlad breswyl.

Cyflwyno eich ffurflen gais fisa ffurflen yn y Llysgenhadaeth o De Korea agosaf i chi, ynghyd â'r holl ddogfennaeth angenrheidiol.

Estyniad ar gyfer De Korea fisa twristiaid yn cael y bo modd mewn achosion arbennig, megis damweiniau, problemau iechyd, canslo hedfan, ac ati.

Cais am fisa yn ymestyn yn rhaid eu gwneud yn lleol swyddfa mewnfudo yn De Korea o leiaf un diwrnod cyn y diwrnod ddod i ben. De Korea yn eithrio ddinasyddion o nifer o wledydd a thiriogaethau o gael fisa twristiaid i ymweld â'r wlad. Dinasyddion o'r fath yn gwledydd a thiriogaethau yn gallu ymweld ac aros yn De Korea am gyfnod o ddeg ar hugain i diwrnod heb fisa. Mae'r canlynol yn y rhestr o fisa-heithrio o wledydd a thiriogaethau ar gyfer De Korea.