Ysgariad yn Ne Korea: Trawiadol Agwedd Newydd — The New York Times

Rydym yn wastadol yn gwella ansawdd ein testun archifau. Os gwelwch yn dda anfon adborth, gwall adroddiadau, ac awgrymiadau i’r e-bost. Dim ond ddegawd yn ôl, Sunoo, un o’r De Korea mwyaf paru gwasanaethau, nid oedd wedi ysgaru cleientiaid. Ychydig o Koreans wedi ysgaru beth bynnag, a dwfn rhagfarnau cymdeithasol yn eu gorfodi rhai a wnaeth i ymddiswyddo eu hunain at fywyd o unigedd. Heddiw, gyda surging gyfradd ysgaru bod bellach yn rhengoedd ymhlith uchaf y byd, wedi ysgaru cleientiaid yn cyfrif am mae pymtheg y cant o’r Sunoo aelodaeth. Ond, fel gydag asiantaethau eraill sy’n cyfateb pobl sy’n chwilio