Cyfreithwyr o Korea ar-lein. Corea Cyfreithwyr, y mwyaf cyfreithiol y porth.


Yn arbennig Llys Ymladd Atwrnai Treial - Korea a Japan


Yn arbennig llys ymladd wedi limited awdurdodaeth i osod cosb: y ddedfryd hiraf a ganiateir yn arbennig llys ymladd yn cynnwys un-flwyddyn o esgor ac yn Ddrwg Ymddygiad Rhyddhau (BCD)

Yn llys cyffredinol ymladd, ar y llaw arall, wedi awdurdodaeth i osod y ddedfryd uchaf a ganiateir ar gyfer trosedd penodol.

Er enghraifft, os bydd yn euog yn llys cyffredinol-ymladd o ladrata o fwy na ddoleri, yna uchafswm y ddedfryd yn deg-mlynedd esgor a Dishonorable Rhyddhau.

Ar y llaw arall, os bydd yr un ladrata drosedd yn ceisio yn arbennig llys-milwrol, yr uchafswm dedfryd yn un-flwyddyn esgor a BCD. Dim ond llys cyffredinol-ymladd wedi awdurdodaeth i roi cynnig ar rai ymosodiad rhywiol yn droseddau o dan Erthygl, UCMJ. Y llys-marsial yn cael ei llywyddu gan farnwr milwrol - weithredol ddyletswydd JAG cyfreithiwr daliad y safle y Rheolwr neu'r Capten yn y Llynges a'r Gard Arfordir ac yn Is-Gyrnol neu Cyrnol yn y Fyddin, y Llu Awyr a'r môr-Filwyr.

Mewn llysoedd milwrol, bydd yr erlynydd yn cael ei adnabod fel y"cwnsler y treial."Y treial cwnsler yn ddyletswydd gweithredol JAG atwrnai.

Mae'r rhan fwyaf treial cwnsler dal y rheng Is-gapten neu Is-Gomander y Llynges a'r Capten neu Brif yn y Fyddin, y Llu Awyr a'r môr-Filwyr. Y barnwr milwrol bron bob amser yn outranks y treial cwnsler a gweithgar dyletswydd milwrol cwnsler yr amddiffyniad.

Y penderfyniad mwyaf pwysig a gyhuddwyd milwr, morwr, awyrenwyr, neu Morol, y mae'n rhaid ei wneud yw p'un ai i logi sifil milwrol atwrnai. Y JAG atwrnai yn gwasanaethu mewn modd tebyg i amddiffynnydd cyhoeddus fodd bynnag, mae'r rhan fwyaf o actif ddyletswydd cwnsler yr amddiffyniad yn llai profiadol.

Pan fydd y sawl a gyhuddir yn llogi sifil milwrol cyfreithiwr, y JAG atwrnai fel arfer yn gweithredu fel cynorthwy-ydd cwnsler yr amddiffyniad. O dan y UCMJ, mae'r rheithgor yn cael ei adnabod fel y"aelodau'r panel."Mae sawl a gyhuddir yr hawl i ddewis treial gan milwrol y barnwr yn unig neu treial cyn i aelodau'r panel. Yn arbennig llys milwrol, mae'r panel yn cynnwys o leiaf tair swyddogion a ddewiswyd gan admiral neu cyffredinol - a elwir yn y"cynnal awdurdod."Os bydd y sawl a gyhuddir yn rhestru aelod, yna mae'n bosibl y bydd dewis i gael panel yn cynnwys o leiaf un rhan o dair ymrestrodd aelodau, ond y ymrestrodd aelodau yn dal i fod yn ddewis gan y cynnull awdurdod. Ar y diwrnod cyntaf y treial, mae sawl a gyhuddir gwasanaeth aelod cwnsler yr amddiffyniad wedi cyfyngedig hawl i holi aelodau'r panel a her iddynt am ymddangosiadol neu wirioneddol o ragfarn - mae hyn yn gofyn am ddealltwriaeth o ddau y gyfraith a diwylliant milwrol. Tra arbennig llys ymladd wedi limited awdurdodaeth i ddedfryd gwasanaeth, aelod, y canlyniadau euogfarn gan lys arbennig-ymladd yn dal i fod yn sylweddol. Y cofnod o euogfarn yn ogystal â Drwg Ymddygiad Rhyddhau yn gwneud dod o hyd i waith yn anodd Enghreifftiau o milwrol troseddau sy'n aml yn cael eu ceisio gan lys arbennig-ymladd yn cynnwys: mwy cyflawn disgrifiad o'r milwrol troseddau y gellir eu ceisio gan lys arbennig ymladd ar gael yma. Mae'r wybodaeth ar y wefan hon ar gyfer dibenion gwybodaeth cyffredinol yn unig Dim byd ar y safle hwn dylid eu cymryd fel cyngor cyfreithiol ar gyfer unrhyw achos unigol neu sefyllfa. Mae hyn yn wybodaeth ar y wefan hon, ni fwriedir i greu, a derbyn neu gwylio nid yw'r wybodaeth hon yn gyfystyr, perthynas atwrnai-cleient.