Cyfreithwyr o Korea ar-lein. Corea Cyfreithwyr, y mwyaf cyfreithiol y porth.


Yn gwneud Rhodd - Gymorth Rhyngwladol ar gyfer corea Anifeiliaid


Os yw'n well gennych i wneud rhodd drwy'r post

fe allwch chi argraffu ein ffurflen rhodd ac yn amgáu'r taliad. (Dde-gliciwch ar y ddelwedd y rhodd slip isod i arbed ac argraffu ar gyfer defnydd.) Eich rhodd yn helpu ni i barhau â'n hymgyrch i atal creulondeb i gŵn a chathod yn Koreaaddysgu corea cyhoeddus ac i helpu corea llochesi anifeiliaid. Rydym yn derbyn yr holl arian. ac rydym yn llwyr yn gwerthfawrogi unrhyw swm o roi Er mwyn sicrhau diogelwch eich gwybodaeth cerdyn credyd. IAKA yn llawen yn derbyn rhoddion drwy Paypal. Cofrestrwch ar gyfer cylchol rhodd neu wneud taliad un-amser gan ddefnyddio'r ffurflenni isod.