Cyfreithwyr o Korea ar-lein. Corea Cyfreithwyr, y mwyaf cyfreithiol y porth.


Yn y Arwyddion o Mawr Troseddol Cyfreithiwr yn Korea - yn saesneg eu Hiaith yn Atwrnai Amddiffyn Troseddol yn Seoul


- Sy'n Nid yw Llogi."Yn anffodus

Mae yna ychydig o wych cymraeg-yn rhugl cyfreithwyr amddiffyn troseddol yn gweithio yn Korea

oherwydd natur y corea system cyfiawnder troseddol ac eraill corea realiti Yn Korea.

yn yr holl achosion.

yn ddefnyddiol ar gyfer materion troseddol

lle rydych yn cael eu cyhuddo o drosedd a ydych yn ofni ei bod efallai y byddwch yn cael ei ddedfrydu i amser yn corea carchar. efallai y bydd yn cael ei halltudio o Korea neu corea euogfarn allai niweidio eich dyfodol - llogi. yn brofiadol ac yn rhagweithiol atwrnai amddiffyn yn Korea gyda phrofiad yn corea gyfraith droseddol cyn i unrhyw interrogations gan yr heddlu corea neu erlyniad Fel y soniais mewn swydd teitl cymraeg eu Hiaith Cyfreithwyr Amddiffyn Troseddol yn Korea: Pwy i Hurio. ychydig iawn o gyfreithwyr.

gan fod rhai cyfreithwyr yn rhagweithiol pan ddaw i faterion yn ymwneud â llywodraeth corea.

yn brofiadol mewn materion troseddol ar gyfer tramorwyr neu yn barod i gynhyrfu y status quo (yn ymosodol ymgysylltu yr erlynydd)".