Cyfreithwyr o Korea ar-lein. Corea Cyfreithwyr, y mwyaf cyfreithiol y porth.


Yn Y Cwmnïau Yswiriant Sy'n Fwyaf Tebygol O Wrthod I Dalu Meddygon


Y cymhlethdod hwn yn dod gyda chostau Dyma lun o hwnnw yn dod o hyd Yn oren, y mae'n dangos pa mor aml yn talu herio biliau mewn glas(ish), mae'n dangos pa mor aml maent yn gwrthod y biliauY gyfran uchaf o heriau ac yn gwrthod dod oddi ar ffi am y gwasanaeth (FFS) Medicaid rhaglenni dyna'r traddodiadol Medicaid rhaglenni redeg gan bob wladwriaeth. Nesaf cyfraddau uchaf o heriau ac yn gwrthod dod oddi ar Medicaid rheoli rhaglenni gofal, sydd fel arfer yn cynnwys yswiriant preifat cwmnïau rheoli Medicaid dderbynwyr' gofal iechyd costau. Mae'r llun isod yn dangos y gyfran o filiau herio ac mae'r gyfran o'r rhai sy'n gwadu: mae'r data Hyn yn cael eu hadrodd mewn Iechyd a Materion yn dod o gronfa ddata yn dal gwybodaeth bilio o tua, meddygon, yn ystod. Y data, nid oes ganddynt ddigon o wybodaeth i ddangos a yw'r taliad yn wadiad yn briodol neu amhriodol Ond maent yn rhoi syniad o ba mor feichus mae'n ar gyfer swyddfeydd meddygon' i dderbyn tâl am eu gwasanaethau. Ymateb i daliad wadiad costau ymdrech ac arian, weithiau yn ei gwneud yn ofynnol i glinigwyr i gymryd amser i ffwrdd oddi wrth ofal cleifion fel y gallant egluro i gwmni yswiriant pam y gwasanaeth penodol ei nodi. I wneud pethau'n waeth, hyd yn oed pan Medicaid yw ad-dalu ar gyfer gwasanaethau meddyg, bydd y rhaglen yn cymryd mwy o amser i wneud hynny. Dyma llun o'r canlyniad: Americanwyr yn haeddu gofal iechyd sylw, boed preifat neu gyhoeddus coffrau Ond meddygon Americanaidd hefyd yn haeddu taliad prydlon pan fyddant yn darparu angen gofal i'w cleifion.