Cyfreithwyr o Korea ar-lein. Corea Cyfreithwyr, y mwyaf cyfreithiol y porth.


Yn y system gyfreithiol o De Korea


Yn y ddau achos, mae myfyrwyr fel arfer yn caffael LL

Mae'n ddrwg gennym, ond copïo testun wedi ei wahardd ar y wefan honOs ydych yn angen hwn neu unrhyw un arall sampl, rydym yn gall ei anfon i chi drwy e-bost. Os gwelwch yn dda, nodwch eich cyfeiriad e-bost dilys yn Cofio bod hyn yn dim ond sampl traethawd a gan ei fod yn efallai na fod yn wreiddiol, nid ydym yn argymell i gyflwyno. Fodd bynnag, efallai y byddwn yn golygu y sampl i ddarparu chi gyda llên-ladrad-papur rhad ac am ddim mae'r rhan Fwyaf o'r agweddau o De Corea system gyfreithiol yn debyg i hynny o Japan oherwydd y Siapan Galwedigaeth a ddaeth i ben ym. Ar ôl y Rhyfel corea, y gwreiddiol Cyfansoddiad Gweriniaeth Korea, ei gyflwyno ym. De Korea yn hanes dilynol yn cael ei farcio gan yr oesoedd Cyntaf y Weriniaeth, hyd yn y Chweched Weriniaeth. Yn dilyn rhyddhau o rheol trefedigaethol Siapan yn, De Korea yn gweithredu system gyfreithiol yn debyg iawn i Siapan gyfraith sifil system a oedd wedi bod mewn grym yn ystod y cyfnod trefedigaethol. Yn, mae opsiwn i adfer y pŵer o adolygiad cyfansoddiadol y Goruchaf Lys, a arweiniodd at ganlyniad farnwriaeth hierarchaeth a oedd yn debyg i'r Siapan system y llys. Pŵer o'r fath yn mewn gwirionedd yn bresennol yn y Drydedd Weriniaeth, ac ar y pryd, y cysyniad o'r fath yn y llys system oedd yn bennaf dylanwadu gan Cyfandirol Ewrop rhagflaenwyr y gyfraith sifil draddodiad. Corea beichiogi yn y rôl y barnwr wedi cael eu dylanwadu llawer mwy gan almaeneg thinking. Yn amlwg, mae'r De corea system gyfreithiol yn erbyn y syniad o gyfraith gyffredin cysyniadau. Mae'r rhan fwyaf o'r yn eistedd Beirniaid y corea Goruchaf Lys wedi gadael iddo yn gwybod bod disfavored arfaethedig yn ehangu eu hawdurdodaeth yn cynnwys adolygiad cyfansoddiadol. Merryman wedi propounded barn ynghylch y mater hwn, sy'n datgan: 'Mae'r tuedd wedi bod ar gyfer y gyfraith sifil barnwr i recoil oddi wrth y cyfrifoldebau a'r cyfleoedd cyfansoddiadol dyfarnu. o'r Fath amharodrwydd ei briodoli i amheuaeth am 'o weithrediaeth farnwrol', yn ffenomen yn cael ei ystyried gan lawer corea jurists yn unigryw ac yn annymunol nodwedd y gyfraith gyffredin athrawiaeth.

Ymhellach, y corea Llys cyfansoddiadol fel yr oedd yn y pen draw yn cael ei ymgorffori yn y Chweched Weriniaeth Cyfansoddiad gellir ei olrhain yn ôl fel y ei gydnabod o dan y Ffederal Awstria Cyfansoddiad.

Trwy y cyfryngu o Siapan duwinyddiaeth, corea jurists wedi bod yn hir yn gyfarwydd gydag almaeneg hanes Cyfansoddiadol.

Y Cyfansoddiadol Llys awdurdodaeth yn orfodol fel na y almaeneg Cyfansoddiadol Llys ac nid yn ôl disgresiwn yn hoffi y certiorari awdurdodaeth yr Unol Daleithiau Goruchaf Lys.

Hefyd, y ddeiseb awdurdodaeth yn Ne Korea yn dilyn model yr almaen, sy'n cyfateb i'r dull. Dangosydd cyfreithiwr gwybodaeth Y modiwl gorfodol y gyfraith mae'n rhaid i fyfyrwyr yn darllen yn y Gyfraith Sifil, y Gyfraith Gyfansoddiadol, Cyfraith Droseddol, Trefn Sifil, trefniadaeth Droseddol, Cyfraith Gorfforaethol, y Gyfraith Weinyddol, ac yn y Contract Law. Nid yw'n ymddangos i fod yn unrhyw arwyddion o ddealltwriaeth angenrheidiol o gyfraith gyffredin systemau. Yn yr un modd, yn Ne Korea, yr ymgeiswyr sy'n llwyddo yn yr arholiad barnwrol yn ofynnol i wneud y proffesiynol yn rhaglen hyfforddi sy'n cael ei ddarparu gan y JRTI cyn y gellir eu derbyn i'r bar. Hefyd, yn y gorffennol, mae nifer cyfyngedig o corea yn y gyfraith i raddedigion a myfyrwyr a gweithwyr cyfreithiol proffesiynol yn gallu ehangu eu gorwelion addysgol drwy ddilyn uwch astudiaethau cyfreithiol dramor. Fel arfer, yn y blynyddoedd cynnar o y Weriniaeth, mae'r rhan fwyaf o'r corea cyfreithiol ysgolheigion yn mynd i Orllewin yr Almaen neu Japan ar gyfer ôl-raddedigion astudiaethau cyfreithiol, ond yn y deugain mlynedd diwethaf llawer wedi dewis mynd i'r Unol Daleithiau. Mae'r duedd hon yn adlewyrchiad o'r dylanwadau hanesyddol ar Korea system gyfreithiol. Mae dylanwad Americanaidd ar gyfraith ddomestig, ar y cyd â cryf yn UDA ddylanwadu ar y fasnach ryngwladol cyfreithiau, wedi bod yn y ddau gynnyrch a symbyliad ar gyfer cynnydd yn Asiaidd cyfreithiol ysgolheigion yn astudio yn yr Unol Daleithiau. De corea y llywodraeth, yn cydnabod y pwysigrwydd o America chysyniadau cyfreithiol yn ffurfio ac yn gweinyddu yn y cartref a rhyngwladol, y gyfraith a sefydliadau cyfreithiol, yn noddi un neu dwy flynedd gost-dalu sabothol ar gyfer astudio dramor ar gyfer swyddogion y llywodraeth, barnwyr ac erlynwyr, a chystadleuaeth i astudio yn fawreddog Americanaidd ysgolion y gyfraith yn ddifrifol.

Mae llawer o gwmnïau cyfreithiol hefyd yn cynnig eu cymdeithion y cyfle i astudio ar gyfer un neu ddwy flynedd yn yr unol daleithiau, a ddilynir gan hyfforddiant ymarferol ar y Americanaidd cwmni cyfreithiol.

gradd o America ysgol y gyfraith, ac mae rhai yn pasio un o'r wladwriaeth bar arholiadau, gan ychwanegu y bri Americanaidd gradd yn y gyfraith ac aelodaeth mewn cyflwr Americanaidd bar eisoes yn werth chweil addysgol a phroffesiynol experience.

Yn nodedig, y mwyaf diweddar cynnig gan y arlywyddol y comisiwn y cyfrifoldeb o lunio cynhwysfawr, cynllun diwygio ar gyfer proffesiynol a graddedigion addysg yn dwyn yn debyg trawiadol i America tair-blynedd i raddedigion ysgol y gyfraith system.

Yn wir, cynnig o'r fath wedi codi yn y Kim Ifanc-Sam Gweinyddu, Kim Dae-Jung Gweinyddu a Ron Moo-Hyun Gweinyddu. Fodd bynnag, y safiad y Goruchaf Lys yn glir - bod yn gwrthwynebu i o'r fath yn cynnig i ddiwygio addysg y proffesiwn cyfreithiol oherwydd y ymestyn o flynyddoedd sy'n ofynnol ar gyfer astudio ac ar y posibilrwydd o hanesyddol chwyldro ar gyfer y corea proffesiwn cyfreithiol.

Dangosydd o barnwrol system datblygiad Y farnwriaeth fel endid annibynnol oedd yn crebachlyd gan y unbenaethau milwrol sy'n llywodraethu Korea tan y au cynnar.

Beirniaid yn gwasanaethu ar y pleser o y Llywydd, ac annibyniaeth farnwrol yn bodoli mewn enw yn unig.

Er nad yw'n ysgrifenedig yn y gyfraith, yn ymarferol, y penderfyniadau y Llys Goruchaf o De Korea wedi cryf cynsail value.

Mae hyn yn ymddangos i gyd-fynd gyda'r gyfraith gyffredin athrawiaeth cynsail barnwrol. Fodd bynnag, dylem hefyd ystyried y posibilrwydd o unigryw uno y gyfraith gyffredin athrawiaeth â'r gyfraith sifil safbwynt fel yn achos o Japan. Bellach, mae wedi bod yn arosodiad o gyfraith gyffredin sefydliadau megis habeas corpus ar y gorchymyn cyfreithiol. Casgliad i Gloi, mae'r system gyfreithiol yn Ne Korea yn ymddangos i fod yn debyg bod o powlen salad, lle y gyfraith gyffredin a chyfraith sifil cysyniadau rhyngweithio. Fodd bynnag, mae pwysigrwydd cynsail barnwrol yn unig sy'n digwydd yn ymarferol. Efallai, yn y De corea system gyfreithiol yn symud tuag at y bowlen salad, ond yn awr, mae'n dal yn rhy gynnar i ddweud. Mae'n dadlau hefyd bod y mynd ar drywydd astudiaethau graddedigion yn yr unol daleithiau yn awr yn unig yn adlewyrchu agwedd i gydnabod presenoldeb egwyddorion cyfreithiol, ond yn gwneud dim i ddangos cyffredinol agwedd agored o egwyddorion cyfreithiol. Wedi'r cyfan, mae'r rhan fwyaf o fyfyrwyr y gyfraith sydd yn y pen draw yn gadael ar gyfer astudiaethau graddedigion yn dod yn gyfraith athrawon, ac mae hyn yn bendant nid yw'n cynnwys yr ymarferwyr. Astudiaeth achos: Y Philippines Cyflwyniad Y cymysgedd mewn Philippines' system gyfreithiol yn adlewyrchu gwahanol gymunedau yn y wlad: a) mwy gorllewinol Cristnogol mwyafrif, b) y Mwslimiaid, c) y frodorol mynydd llwythau d) dan y ddaear grwpiau yn cynnwys y Moro Islamaidd Liberation Front a Democrataidd Cenedlaethol Flaen. pump ar hugain Ddiannod, Fortunato Gupit, Jr unwaith yn rhoi allan y datganiad canlynol sydd yn y bôn yn dal y wladwriaeth y gyfraith yn y Philippines: 'Y Philippine system gyfreithiol, yn gymysgedd rhyfedd o gyfraith sifil, y gyfraith gyffredin, cynhenid arferol y gyfraith ac yn gyfoes gyfraith a gynlluniwyd i gwrdd ag amodau presennol, gyda lle ar wahín ac yn wahanol Mwslimaidd system gyfreithiol gweithredu ar gyfer y Mwslimaidd minority. Y prif ffocws yr adran hon yw mewn perthynas i brif ffrwd y gyfraith yn y Philippines, sydd yn gyffredinol yn gymysgedd o sifil a chyfraith gyffredin traddodiadau. Y mater dan sylw yw a yw hyn yn sifil a chyfraith gyffredin yw teuluoedd yn rhyngweithio a swyddogaeth at ei gilydd i ffurfio cymysg system gyfreithiol yn y Philippines, yn hytrach na dim ond cyd-eisoes yn bodoli ar wahân.

Yn ogystal, dylai un hefyd yn nodi bod yn bodoli is-ffrwd gyfraith sy'n swyddogaethau fel 'yn bresennol o dan' ynghyd â'r prif ffrwd gyfraith.

Mae hyn yn is-ffrwd gyfraith yn cynnwys y gyfraith ganon, y pobloedd brodorol' diwylliant cymunedau yn ogystal ag yn y Bangsamoro bobl sy'n Fwslimiaid. Ymdreiddiad o egwyddorion cyfraith gyffredin yn y Philippines Gyda diwygiedig Cod Cosbi ac Sifil newydd Code, y llinell amser uchod diagram yn dangos y dechrau o ymdreiddiad o egwyddorion cyfraith gyffredin yn y Philippines ers Americanaidd Galwedigaeth ac ar ôl sbaen a ddaeth i ben eu rheol trefedigaethol. Yn gynyddol yn y blynyddoedd diwethaf, mae wedi bod yn parhau a mwy o graddau o'r fath ymdreiddiad.

Mae hyn yn ffenomen y gellir eu priodoli i nifer o syndod causes.

Yn gyntaf, ar y trosglwyddo pŵer o'r sbaeneg i'r Americanwyr, nid oedd yn amnewid y sbaeneg gwleidyddol y gyfraith gan y gwleidyddol Americanaidd gyfraith. Yn ail, nid yn unig y mae'r Philippine ddeddfwrfa edrych ar y Americanwyr am arweiniad yn y deddfiad o statudau, y Goruchaf Lys yn y Philippines yn cael ei hefyd yn yn raddol yn gwneud defnydd o America cynseiliau yn y dehongliad barnwrol. Yn olaf, Philippines gyfraith, mae ysgolion yn dechrau i ddylunio eu cwricwlwm yn ôl y America ysgol y gyfraith. At ddibenion darlunio, safon y llwybr i ymarfer y gyfraith yn y Philippines yn cael pedair blynedd i israddedigion rhaglen wedi'i ddilyn gan y pedair blynedd arall o raddedigion ysgol y gyfraith. Fel yr arsylwyd arnynt, mae yna mewn gwirionedd sicr ac yn graddol rhyngweithio rhwng y ddau deulu o gyfraith yn y Philippines system gyfreithiol. Sifil a chyfraith gyffredin nodweddion yn y system Y sector preifat a'r cyfraith sylweddol yn y Philippines yn bennaf sifil mewn natur fel y Philippines system gyfreithiol yn ddi-os yn tarddu o sbaeneg. Y gyfraith gyffredin natur yn fwy arwyddocaol yn y gyfraith gyhoeddus, yn ogystal ag ychydig feysydd cyfraith sylweddol megis cyfraith fasnachol a threthiant. Mae hefyd yn arwyddocaol o ddibyniaeth ar gyfraith achos Americanaidd yn y dehongliad barnwrol yn y Philippines broses farnwrol. Er bod yr athrawiaeth o stare decisis yn dal i fod yn ansefydlog, cyfraith achos yn gynyddol yn cael eu defnyddio fel tystiolaeth, er ei fod yn y gyfraith ei hun. Cofiwch bod hyn yn dim ond sampl traethawd a gan ei fod yn efallai na fod yn wreiddiol, nid ydym yn argymell i gyflwyno. Fodd bynnag, efallai y byddwn yn golygu y sampl i ddarparu chi gyda llên-ladrad-papur rhad ac am ddim.