Yn y rheolau o gludiantY Rheolau o Gludiant ac yn yr atodiadau hynny ar gael yn y weinyddiaeth ganolog o FEL EVR Cargo Bwrdd Rheoli, sydd wedi’i leoli yn Tallinn, Toompuiestee tri deg-pump ac ar y wefan a nodir.

Yn ôl y Ddeddf Rheilffyrdd a trafnidiaeth rheilffyrdd yn ymgymryd ddarparu gwasanaethau cludiant cyhoeddus i deithwyr neu arall trafnidiaeth ar y rheilffyrdd gwasanaethau ar y rheilffordd gyhoeddus yn unig ar y sail ei Rheolau o Gludiant. Yn ei Reolau Cludiant rheilffordd trafnidiaeth ymgymryd nodi trafnidiaeth telerau ar gyfer teithwyr neu cludiant cargo ar y sail o fathau o nwyddau neu stoc treigl. Yn ogystal, Rheolau Gludo hefyd yn adlewyrchu: yn Ôl pedwar mis hydref Gyfarwyddeb Rhif y Gweinidog Materion Economaidd a Chyfathrebu, estonia Railways Ltd Rheolau o Gludiant eu cymeradwyo.

Yn unol â Deddf Rheilffyrdd a gorchymyn y Rheolwr Gyfarwyddwr y Rheolau o Gludiant i rym ar hugain dau tachwedd

Y gwasanaethau cludiant a ddarperir gan FEL EVR Cargo yn cael ei wneud yn unol â dilys ar hyn o bryd Rheolau o Gludiant.

Dilysu y Rheolau o Gludiant a diwygiadau i hynny yn amodol ar gymhwysedd Technegol Gwyliadwriaeth Awdurdod